Posts From പി.ഡി ശങ്കരനാരായണൻ

Back to homepage
FK Special Slider

നവസാധാരണക്കാരന്റെ പകച്ചുനില്‍പ്പ്

‘സ്ഫിതാന്‍ ജനാപദംസ് തത്ര പുര-ഗ്രാമ-വ്രജാകരന്‍ ഖേത-ഘര്‍വത-വതിസ് ച വനാനി ഉപവനാനി ച ചിത്ര-ധാതു-വിചിത്രദൃന്‍ ഇഭ-ഭഗ്‌ന-ഭുജ-ദ്രുമന്‍ ജലശയന്‍ ചിവ-ജലാന്‍ നളിനിഃ സുര-സേവിതഃ ചിത്ര-സ്വനൈഃ പത്ര-രതൈര്‍ വിഭ്രമദ് ഭ്രാമര-ശ്രീയഃ’ (അവിടം വിട്ട് പോന്നതിനു ശേഷം ഞാന്‍, അനേകം വികസിതങ്ങളായ ആസ്ഥാന നഗരങ്ങളിലൂടെയും പട്ടണങ്ങളിലൂടെയും ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും

FK Special Slider

റോജ്ഗറെര്‍ സന്ധാനെ ഛിന്നമുല്‍ ഷ്രൊമിക് അഥവാ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയുടെ വരദാനം

നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ് ചന്ദ്രനില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ അവിടെ ആദ്യം കണ്ടത് മലയാളിയുടെ ചായക്കട ആണെന്ന ഫലിതത്തിന് അര നൂറ്റാണ്ടോളം കാലം പ്രായമായി. അത് വെറുമൊരു അതിശയോക്തി ആയി എടുക്കാമെങ്കിലും മലയാളിയുടെ ലോകസഞ്ചാരത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമെന്ന നിലയില്‍ ഈ തമാശയ്ക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്.

FK Special Slider

മൃദുമന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കായി കാതോര്‍ക്കുക

‘മൃഗങ്ങള്‍, പക്ഷികളൊഴിച്ചു നിര്‍ത്തിയ വിചിത്രമാകുമീയപരജീവിതം നടിക്കുന്നൂ തൂങ്ങിമരണമെപ്പോഴും.’ -‘ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ വവ്വാല്‍’, റഫീഖ് അഹമ്മദ് വാല്‍മീകങ്ങളില്‍ നിന്ന് അല്‍പ്പാല്‍പ്പമായി പുറത്തിറങ്ങിക്കൊള്ളുവാന്‍ കല്‍പ്പന വന്നപ്പോള്‍ മുന്‍കരുതലുകളെ ഒരു മീറ്റര്‍ അകലെ നിര്‍ത്തി കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഏകാത്മയാത്ര നടത്തിയ അക്കാദമിക് പ്രബുദ്ധതയുടെ അപാരത നമ്മള്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കണ്ടു.

FK Special Slider

കോശകേന്ദ്രങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രമീമാംസ

‘ആരൊരാളെന്‍ കുതിരയെ കെട്ടുവാന്‍ ആരൊരാളതിന്‍ മാര്‍ഗ്ഗം മുടക്കുവാന്‍? ദിഗ്വിജയത്തിനെന്‍ സര്‍ഗ്ഗശക്തിയാം ഇക്കുതിരയെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നു ഞാന്‍!’ – ‘അശ്വമേധം’, വയലാര്‍ 2020 ഫെബ്രുവരി 23. ടൈംസ് പത്രത്തിന്റെ തെക്കന്‍ യൂറോപ്പ് ബ്യൂറോ തലവന്‍ ജസോണ്‍ ഹോറോവിറ്റ്‌സ് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുവാനും

FK Special Slider

ശേഷക്രിയ

”യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു… കബന്ധങ്ങള്‍ ഉന്മാദ നൃത്തം ചവിട്ടിക്കുഴച്ചു രണാങ്കണം രക്തമൊഴുകി തളം കെട്ടി നിന്ന മണ്‍മെത്തയില്‍ കാല്‍ തെറ്റി വീണു നിഴലുകള്‍ ധൂമില സംഗ്രാമ രംഗങ്ങളില്‍ വിഷ ധൂളികള്‍ വീശും ശരസഞ്ചയങ്ങളില്‍ തെന്നല്‍ മരണം മണം പിടിക്കുംപോലെ തെന്നി നടന്നു പടകുടീരങ്ങളില്‍

FK Special Slider

നീട്ടിയരയ്ക്കണം വന്നങ്ങ

‘എങ്ങനെ പാവണം ചെഞ്ചീര? വട്ടത്തില്‍ കുഴി കുത്തി നീളത്തില്‍ തടമിട്ടി- ട്ടങ്ങനെ പാവണം ചെഞ്ചീര. വെണ്ണീറണിയണം ചെഞ്ചീര വെള്ളം നനയണം ചെഞ്ചീര മാറോളം പൊന്തണം ചെഞ്ചീര’ – ഒരു പഴയ നാടന്‍പാട്ട് കൗരവരോടു ചൂതില്‍ തോറ്റ് വനവാസത്തിനു പുറപ്പെട്ട പാണ്ഡവരെ അനുചരരായ

FK Special Slider

അന്യര്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല

‘ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവന്‍ വീണ്ടും ആ പ്രാവിനെ പെട്ടകത്തില്‍ നിന്നു പുറത്തു വിട്ടു. പ്രാവു വൈകുന്നേരത്തു അവന്റെ അടുക്കല്‍ വന്നു; അതിന്റെ വായില്‍ അതാ, ഒരു പച്ച ഒലിവില; അതിനാല്‍ ഭൂമിയില്‍ വെള്ളം കുറഞ്ഞു എന്നു നോഹ അറിഞ്ഞു’. –

FK Special Slider

സ്ഫുരണമായ് മിന്നുന്ന പരമപ്രകാശം

‘പ്രാചീന ഭാരതത്തില്‍ അഗദ തന്ത്രകാരന്‍ (അഗദ തന്ത്രം = antidote) കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിനെ ആരും വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്നതു നോക്കുകയാണ് അയാളുടെ ജോലി. എങ്കിലും വിഷ കന്യകമാരെ അയച്ചു ശത്രുക്കള്‍ രാജാക്കന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ജനിച്ച പെണ്‍കുഞ്ഞ് സൗന്ദര്യമുള്ളതാണെന്നു കണ്ടാല്‍ അല്‍പ്പമായി

FK Special Slider

വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയുടെ വരദാനം

‘അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളില്‍ പോയി മുന്തിരിവള്ളി തളിര്‍ത്തു പൂ വിടരുകയും മാതള നാരകം പൂക്കയും ചെയ്തുവോ എന്നു നോക്കാം; അവിടെ വെച്ചു ഞാന്‍ നിനക്ക് എന്റെ പ്രേമം തരും.’ – വിശുദ്ധ ബൈബിള്‍, ഉത്തമഗീതം 7:12 ലണ്ടന് പടിഞ്ഞാറ് സറേ മലനിരകള്‍ക്ക്

FK Special Slider

നശ്വരതയുടെ അനശ്വരത

‘ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹമാഢ്യോഹമെ- ന്നാമ്രേഡിതം കലര്‍ന്നിടും ദശാന്തരേ ജന്തുക്കള്‍ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ഠിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറായ്ച്ചമഞ്ഞു പോയീടിലാം മണ്ണിന്നു കീഴേ കൃമികളായ് പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം’ – ലക്ഷ്മണോപദേശം, അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, എഴുത്തച്ഛന്‍ പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയില്‍ അമേരിക്കയുടെ

FK Special Slider

നോക്കെത്തുന്ന ദൂരത്ത് ഒരു കണ്ണ് നല്ലതാണ്

‘ചതുര്‍ഗേഹം ച മേ സ്വാമിന്‍ ദ്യുതാം മദ്യാം സ്വര്‍ണ്ണകാം സ്ത്രീ ഹസ്യം…’ നാല് വീടുകള്‍. ഒന്ന് ചൂതുകളിസ്ഥലം. രണ്ടില്‍ നിറയെ വിവിധതരം മദ്യങ്ങള്‍. മൂന്നാമത്തേതില്‍ ഇഷ്ടം പോലെ ധനം, നാലില്‍ ചിരിച്ചുല്ലസിയ്ക്കുന്ന യൗവനയുക്തകളായ സ്ത്രീകള്‍’ ഭവിഷ്യല്‍ പുരാണം തൊണ്ണൂറുകള്‍ അവസാനിച്ച് ലോകം

FK Special Slider

വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥാന്തരങ്ങള്‍

‘യേ നദീനാം സംസ്രവന്ത്യുത്സാഹ: സമദക്ഷിതാ: തിഭിര്‍ദേ സര്‍വൈ സംസ്രാവൈര്‍ധനം സം സ്രാവയാമസി’ (അര്‍ത്ഥവും സാരവും: നദി ഇടതടവില്ലാതെ ഒഴുകുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടേയും ക്ഷേമത്തിനാണ്. അതുപോലെ സമ്പത്ത് എല്ലാവരുടേയും ക്ഷേമത്തിനായി യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒഴുകണം. ധനത്തിന്റെ അനുസ്യൂതമായ ഒഴുക്ക് ഓരോ ദിനത്തിലും പുതിയ

FK Special Slider

പ്രവേശികാ പദത്തിന്റെ നിയോഗങ്ങള്‍

‘ഗര്‍ഭത്തിന്റെ നോവുകള്‍ക്കൊടുവില്‍ വസന്തമുണരുമ്പോള്‍ കണ്ണീരിനുള്ളിലൂടെ ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?’ -ചിരിക്കുന്ന ചെടികള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പൂക്കളെയും- ‘അല്ല, മണ്ണും ചിരിക്കും. ആദ്യ രതിയുടെ പുതുഗന്ധമുയര്‍ത്തുന്ന അവള്‍ വസന്തത്തെ പ്രസവിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോള്‍ ചിരിക്കും. ഭൂമിയുടെ ചിരികളാണ് അപ്പൂപ്പന്‍ താടികളായി പറന്നു നടക്കുന്നത്’ –

FK Special Slider

ബജറ്റെന്ന പ്രതീക്ഷാനിര്‍ഭരത

പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ജോണ്‍ രാജാവിന്റെ ഭരണം. രാജഭരണം പിരിക്കുന്ന നികുതി വളരെ അധികമാണെന്നും അതിന് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നും കരുതിയ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ അസ്വസ്ഥത വളര്‍ന്നു. റിച്ചാര്‍ഡ് ഒന്നാമന്‍ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് (1189-99) ആണ് നിര്‍ബന്ധിത സൈനിക സേവനം ചെയ്യാത്തവരുടെ

FK Special Slider

ഞാവല്‍ മരത്തില്‍ മൊട്ടിടുന്ന പുഷ്പങ്ങള്‍

‘അതെ, പുരാതനമായ ആ പള്ളിയുടെയും പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെയും കഥ തന്നെ. കെട്ടുകഥകള്‍ പറയുവാന്‍ മാത്രം അത്രയും പേര്‍ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു’ – പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, ‘സ്മാരകശിലകള്‍’, ആദ്യ വാചകം. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധ കാലത്ത് കേരളത്തില്‍ പൊതുവെയും ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമം

FK Special Slider

ചൈന പണിത വന്‍മതില്‍

‘വായുവേഗത്തില്‍ കാലത്തിന്റെ വീഥിയിലൂടെ പായുമെന്‍ മുന്നില്‍ വന്നു ശകുനം മുടക്കുവാന്‍ എന്റെ കാല്‍ചവിട്ടേറ്റു മരിക്കാന്‍ കിടക്കുന്ന തെണ്ടിയാര് ഇവനൊരു മൃഗമോ മനുഷ്യനോ, എവറസ്റ്റാരോഹണക്കാരനോ രാജ്യത്തിന്റെ അതിരാക്രമിക്കുന്ന ചീനനോ ചെകുത്താനോ അല്ല ഒരു മുതുക്കനാം കുരങ്ങന്‍, അല്ലൊരു മുതുക്കനാം കുരങ്ങന്‍ വഴിമാറുകില്ലെങ്കില്‍ ചവിട്ടി

FK Special Slider

വിരാമാര്‍ദ്ധവിരാമങ്ങളുടെ വിരഹഭാവങ്ങള്‍

‘ഉം?’ ഒരു ചോദ്യം. ‘ഉം ഉം.’ ഒരു നിഷേധം. അവിടെവെച്ചു വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നു. -ഉറൂബ്, ‘സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും’ മധ്യ കാലഘട്ടം. ഫ്രാന്‍സിലെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തില്‍ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ പൂച്ച കരയുന്നത് പോലെ മ്യാവൂ മ്യാവൂ എന്ന് കരയാന്‍ തുടങ്ങി. അല്‍പ്പ

FK Special Slider

ഝണ്ഡാ ഊംചാ രഹേ ഹമാരാ…….

‘യുദ്ധം ആര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ്; അണുസ്‌ഫോടനം കൊണ്ടു സമ്പന്നമാകുന്നത് ഏതു കുടുംബമാണ്?’ – ‘ധര്‍മ്മപുരാണം’, ഒ വി വിജയന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ 1380 ല്‍ ആളെണ്ണി തലയൊന്നിന് എന്ന കണക്കില്‍ നികുതി ഈടാക്കുന്ന വിചിത്ര സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് റിച്ചാര്‍ഡ് രണ്ടാമന്‍ ഭരണത്തില്‍ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഭരണത്തില്‍

FK Special Slider

ഉത്തുംഗതയിലെ ഉഭയമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

”അതിവിപുലമുടലുമൊരുയോജനായാമമാ- യാശുഗ നന്ദനന്‍ നിന്നതു കണ്ടവള്‍ അതിലധികതര വദന വിവരമൊടനാകുല- മത്ഭുതമായഞ്ചുയോജനാവിസ്തൃതം പവനതനയനുമതിനുഝടിതി ദശയോജന പരിമിതി കലര്‍ന്നു കാണായോരനന്തരം നിജമനസി ഗുരുകുതുകമൊടുസുരസയുംതദാ നിന്നാളിരുപതുയോജനവായുമായ് മുഖകുഹരമതിവിപുലമിതി കരുതി മാരുതി മുപ്പതുയോജന വണമായ് മേവിനാന്‍ അലമലമിത്യമമലനരുതുജയമാര്‍ക്കുമെ- ന്നന്‍പതുയോജന വാ പിളര്‍ന്നീടിനാള്‍” – അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം,

FK Special Slider

ആനന്ദ മാപിനിയുടെ ആവിര്‍ഭാവം

‘ഓര്‍മ്മകള്‍ അധികം വേണ്ടാ അജയാ. ഈ പ്രായത്തില്‍ അതൊരു വലിയ ഭാരമാവും. ആവുന്നത്ര കനം കുറഞ്ഞ മനസ്സുമായി നടക്കാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍. മുഴുവന്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളില്‍ കിടന്ന് കലമ്പല്‍ കൂട്ടി ഓര്‍മ്മകളാകുന്നത്. നല്ല ഓര്‍മ്മകളെ കരുതി വെക്കാനും