വനിതകളില്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി കുറവ്

വനിതകളില്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി കുറവ്

സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് മതിയായ സാധ്യതകളുണ്ടായിട്ടും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ 70 ശതമാനം പ്രീ-ഡയബറ്റിസ് സ്ത്രീകളും വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെ അഭാവം ഉള്ളവരാണെന്ന് പഠനം. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വര്‍ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇവരില്‍ കൂടുതലാണ്. പ്രമേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെയാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് ഡോക്റ്റര്‍മാര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

Comments

comments

Categories: Health