തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സമ്മര്‍ദം

തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സമ്മര്‍ദം

ജോലി സുഗമമായി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മതിയായ പിന്തുണയോ സംവിധാനങ്ങളോ ലഭ്യമാകാത്തത് മുതിര്‍ന്ന ജിവനക്കാരെയാണ് കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കുകയെന്ന് പഠനന റിപ്പോര്‍ട്ട്. തൊഴിലില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തെ തൊഴിലാളികളില്‍ സമ്മര്‍ദം കുറവാണെന്നും ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് വൊക്കേഷണല്‍ ബിഹാവിയറില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 

Comments

comments

Categories: More