ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ്

ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ്

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള സെന്ററുകള്‍ ജനുവരിയില്‍ ഡെല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാതെ ചുറ്റും ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിലൂടെ അനര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കുന്നത് പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നാണ് ഡെല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

 

Comments

comments

Categories: More