വാട്ട്‌സാപ്പിന്റെ ബിസിനസ് ആപ്പ് വരുന്നു

വാട്ട്‌സാപ്പിന്റെ ബിസിനസ് ആപ്പ് വരുന്നു

ബിസിനസിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വാട്ട്‌സാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വാട്ട്‌സാപ്പ് പ്രത്യേക ആപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിനു സമാനമായ രീതിയില്‍ ബിസിനസുകള്‍ക്ക് വെരിഫൈഡ് എക്കൗണ്ടുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനും നീക്കമുണ്ട്. ഗ്രീന്‍ ചെക്ക്മാര്‍ക്കാണ് വെരിഫൈഡ് ബിസിനസ് എക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് നല്‍കുക.

Comments

comments

Categories: Tech