ശുചിത്വത്തിന് സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിംഗ്

ശുചിത്വത്തിന് സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിംഗ്

മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങള്‍ക്ക് വിവിധ സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിംഗുകള്‍ നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഭവന-നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Comments

comments

Categories: More