ഇന്ത്യക്കാര്‍ ലൈറ്റ് വാങ്ങുന്നത്

ഇന്ത്യക്കാര്‍ ലൈറ്റ് വാങ്ങുന്നത്

21 ശതമാനം ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ക്ക് ആയാസ രഹിതമായ വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റുകള്‍ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഫിലിപ്‌സ് നടത്തിയ ലൈറ്റ്‌നിംഗ് സര്‍വെയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയുള്‍പ്പടെ 12 രാജ്യങ്ങളില്‍ സര്‍വെ നടത്തിയിരുന്നു.

Comments

comments

Categories: More