നൂറു ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ആസ്റ്റര്‍ ഡി എം ഹെല്‍ത്ത്‌കെയറില്‍ ജോലി നല്‍കും

നൂറു ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ആസ്റ്റര്‍ ഡി എം ഹെല്‍ത്ത്‌കെയറില്‍ ജോലി നല്‍കും

കോഴിക്കോട് : ആസ്റ്റര്‍ ഡിഎം ഹെല്‍ത്ത്‌കെയറിന്റെ 30-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നൂറു ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കും. ഇതിലേക്കാവശ്യമായ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള അഭിമുഖം ആസ്റ്റര്‍ മിംസില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ചു. ആസ്റ്റര്‍@30 കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ആസ്റ്റര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായാണ് 100 ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷം ജോലി നല്‍കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Comments

comments

Categories: More