കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാപ്പികുടിയും

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാപ്പികുടിയും

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം കാപ്പി ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയിലെ കാപ്പി ഉല്‍പ്പാദന പ്രദേശങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയില്‍ 2050ഓടെ 88 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് യുഎസിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് വെര്‍മോണ്ടിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

Comments

comments

Categories: World