മോട്ടോര്‍ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് നീണ്ട ഉറക്കം

മോട്ടോര്‍ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് നീണ്ട ഉറക്കം

മോട്ടോര്‍ വൈദഗ്ധ്യങ്ങളെ കൂടുതലുറപ്പിക്കാന്‍ ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷണ ഫലം. നാച്ചുര്‍ ന്യൂറോ സയന്‍സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എലികളുടെ തലച്ചോറില്‍ മോട്ടോര്‍ വൈദഗ്ധ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നന ഭാഗത്തില്‍ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയാണ് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Comments

comments

Categories: Auto