ഗോ ഡാഡിയുടെ ബിസിനസ് ഇ-മെയ്ല്‍

ഗോ ഡാഡിയുടെ ബിസിനസ് ഇ-മെയ്ല്‍

വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയായ ഗോ ഡാഡി ചെറുകിട ബിസിനസുകളെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് ബിസിനസ് ഇ-മെയ്ല്‍ സേവനം അവതരിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷിതവും ഏതു ഡിവെസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതുമായ ഈ ബിസിനസ് ഇ-മെയ്‌ലുകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 39 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ബിസിനസ് ആശയവിനിമയം പ്രൊഫഷണലാക്കാന്‍ സഹായകമാകും.

Comments

comments

Categories: Business & Economy