ലവിറ്റ്‌ലൂഷ്യസ് ചോക്ലേറ്റ് വിപണിയില്‍

ലവിറ്റ്‌ലൂഷ്യസ് ചോക്ലേറ്റ് വിപണിയില്‍

കൊച്ചി: ഗ്ലോബല്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ പ്രൊഡക്ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ലവിറ്റ്‌ലൂഷ്യസ് എന്ന പേരില്‍ പുതിയ ചോക്ലേറ്റ് വിപണിയിലിറക്കി. നാല് വ്യത്യസ്തരുചികളിലായി പുറത്തിറങ്ങിയ ലവിറ്റ്‌ലൂഷ്യസ് മാധുര്യമേറിയതും വേഗത്തില്‍ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതുമാണ്. ഓരോ ബൈറ്റിലും വായ നിറയുന്ന വിധം കട്ടികൂടിയ ചോക്ലേറ്റ് തുള്ളികള്‍കൊണ്ടാണ് ലവിറ്റ്‌ലൂഷ്യസ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഘാനയില്‍ നിന്നുള്ളകൊക്കോ ബീന്‍സാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈസ് ക്രിസ്പീസ്, ഡയറിറിച്ച് മില്‍ക്ക്, റോസ്റ്റഡ് ആല്‍മണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് ആന്റ് നട്ട്‌സ് എന്നീ രുചികളിലാണ് ലവിറ്റ്‌ലൂഷ്യസ്‌വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രഞ്ചിയായ റൈസ് ക്രിസ്പിയുടെയും പാലിന്റെയുംചോക്ലേറ്റിന്റെയും മിശ്രിതമായറൈസ് ക്രിസ്പീസ് വകഭേദത്തിന് 30 രൂപയാണ്‌വില. ഏറ്റവും പ്രചാരം നേടിയ മില്‍ക്ക് ചോക്ലേറ്റായഡയറിറിച്ച് മില്‍ക്ക് 10 രൂപ, 25 രൂപ, 40 രൂപ എന്നീ വിലകളില്‍ ലഭിക്കും.ആല്‍മണ്ട് ചേര്‍ത്ത മാധുര്യമുള്ള പാലുംചോക്ലേറ്റുംചേര്‍ന്ന റോസ്റ്റഡ് ആല്‍മണ്ടിന് വില 50 രൂപയാണ്. പാലിനും ചോക്ലേറ്റിനുമൊപ്പം പഴങ്ങളുംകായകളുംചേര്‍ത്തുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആന്റ് നട്ട്‌സ്‌ചോക്ലേറ്റ് ബാര്‍ 30 രൂപയ്ക്കും 50 രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കും.

Comments

comments

Categories: Branding

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*