പൊതുജനക്ഷേമത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസാന്ത്വന ഫണ്ട്

പൊതുജനക്ഷേമത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസാന്ത്വന ഫണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സമൂഹത്തിലെ പാര്‍ശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമായതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിന് പുതിയ പദ്ധതി. വികസനവും ക്ഷേമവും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ‘മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസാന്ത്വന ഫണ്ട്’ എന്ന പേരിലാണ് ഒരു പൊതുജന ക്ഷേമ ഫണ്ട് ആരംഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍/സ്ഥാപനങ്ങള്‍/പൊതുജനങ്ങള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും ഉദാരമായി സംഭാവനകള്‍/ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് പദ്ധതി. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും സഹകരിപ്പിച്ചുളള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വഹണം ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പൂര്‍ണമായ ചുമതലയായിരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും എക്സ് ഒഫിഷ്യോ ചെയര്‍മാന്‍. ധനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി എക്സ് ഒഫിഷ്യോ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എക്സ് ഒഫിഷ്യോ മെമ്പര്‍, ധനകാര്യ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എക്സ് ഒഫിഷ്യോ മെമ്പര്‍ & ട്രഷറര്‍, ധനകാര്യ അഡീഷണല്‍ /ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (ഫണ്ട് വിഭാഗം) കണ്‍വീനര്‍ & എക്സ് ഒഫിഷ്യോ മെമ്പര്‍ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം കൂടാതെ മറ്റ് മേഖലകളില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുന്നതും അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാല്‍ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവര്‍ക്ക് സമാശ്വാസ ധനസഹായം, വൃദ്ധജനങ്ങളെയും പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയില്‍ താമസിക്കുന്നവരെയും പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ധനസഹായം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായാണ് തുക വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസാന്ത്വന ഫണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകള്‍ ധനകാര്യ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാങ്ക് എക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കും. സംഭാവനകള്‍ ധനകാര്യ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുളള എക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് അടയ്ക്കുകയോ, ധനകാര്യ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലെടുത്ത് ഡിഡി/ചെക്ക് മുതലായവ മുഖേന ധനകാര്യ വകുപ്പില്‍ ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാം.

Comments

comments

Categories: Slider, Top Stories