സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ‘കേരളം’ എന്നാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര്  ‘കേരളം’ എന്നാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേര് മാറ്റുന്നതിനായുള്ള നടപടികള്‍ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഉടുമ്പന്‍ ചോല എംഎല്‍എ എംഎം മണി നിയമസഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്.
നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പേര് ‘കേരള’ എന്നാണ്. ഇതു ‘കേരളം’ എന്നു മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്നും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിശദമാക്കാമോയെന്നുമാണ് എംഎം മണി ചോദിച്ചത്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രണ്ടു ചോദ്യത്തിനുമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് കേരളം എന്നാക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികള്‍ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Comments

comments

Categories: Slider, Top Stories

Related Articles