എച്ച്എംടിക്ക് ആശ്വാസം

എച്ച്എംടിക്ക് ആശ്വാസം

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എച്ച്എംടിയുടെ നഷ്ടം 2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 323 കോടി രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. തൊട്ടു മുന്‍പിലത്തെ വര്‍ഷം ഇത് 557 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 42 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് നഷ്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കമ്പനിയുടെ ആകെ പ്രവര്‍ത്തന വരുമാനത്തില്‍ 2.9 ശതമാനം വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി, 285 കോടി രൂപ. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇത് 277 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

Comments

comments

Categories: Branding